You are currently viewing אחרי הרפורמה החדשה – אילו נתונים עולים?
אחרי הרפורמה החדשה – אילו נתונים עולים?

בשנת 2020 נולדו בישראל מעל 170,000 תינוקות, מתוכם 63 תינוקות שנולדו בתהליך פונדקאות. בעקבות פסיקת בג"ץ החל מינואר 2022 גם גברים יחידנים וזוגות של גברים, כלומר זוגות חד מיניים, יכולים להגיש בקשה לפונדקאות לידי הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים. הרפורמה החדשה בחוק הפונדקאות בישראל צפויה להגביר את כמות הבקשות להליכי פונדקאות בישראל, ושוק הפונדקאות צפוי להשתנות באופן מהותי ולהגביר את הלחץ על חברי הוועדה במשרד הבריאות.

 

בכמה מילים – הרפורמה החדשה

בכמה מילים, הרפורמה החדשה ביותר בתחום הפונדקאות מאפשרת החל ב-11 בינואר 2022 לכל אדם בישראל גישה שווה להליך הפונדקאות, גם לגברים יחידים וגם לזוגות חד מיניים, כולל זוגות הומואים. כדאי לדעת כי חוק הפונדקאות מעורר סערות רבות במדינת ישראל, והחוק השתנה מספר פעמים במהלך השנים האחרונות.

מדינת ישראל נחשבת יחסית למתקדמת בנושא הפונדקאות. על פי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996, ההתקשרות בהסכם בין ההורים המיועדים לבין אם נושאת (אם פונדקאית) היה אפשרי עד הרפורמה החדשה רק להורים מיועדים שהם בני זוג, או אם מיועדת יחידה. אם מיועדת יחידה היא אישה ללא בן זוג המתקשרת עם אם פונדקאית כדי להוליד ילד.

הדיון בדבר הרחבת מעגל הזכאות להליכי פונדקאות בישראל גם לזוגות חד מיניים וגם לגברים יחידים מתקיים במשך לא מעט שנים. בכנסת ה-19 (יולי 2014) החלו דיונים בחוק הפונדקאות והונחה הצעה לאפשר את ההליך בארץ גם לגברים יחידים וגם לנשים יחידות. ההצעה עברה בקריאה ראשונה אך לא קודמה, הצעות אחרות לתיקון החוק כלל לא עסקו בנושא הסדרת הנושא גם לגברים. לכן, רק נשים יחידות קיבלו אפשרות לעבור הליכי פונדקאות בארץ תוך שימוש בביציות גנטיות שלהן בלבד, אך כעת מעגל הזכאות הורחב.

על פי נתוני הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים במשרד הבריאות הביקוש להליך הפונדקאות בישראל גובר מידי שנה. אם בשנת 1996 הוגשו 11 בקשות לוועדה, בשנת 1997 כמות הפניות קפצה כבר ל-26 בקשות, בשנת 2005 כמות הבקשות עמדה על 58, ב-2010 הוגשו 96 בקשות ובשנת 2017 הוגשו כבר מעל 100 בקשות לוועדה. 

בעקבות פסיקת בג"ץ 781/15 מיום 11 ביולי 2021 נקבע כי החל מיום 11 בינואר 2022 ההגדרות של הורים מיועדים ואם מיועדת יחידה תבוטלנה והחוק יפורש ללא הדרה של גברים יחידים ובני זוג מאותו מין.

 

מה היה הצפי לפני הרפורמה?

הצפי במשרד הבריאות לפני הרפורמה החדשה בעקבות פסיקת בית המשפט העליון ביושבו כבג"ץ היה כי כמות הבקשות שתוגש לוועדה תמשיך להיות כ-100 בקשות בשנה. יש לציין כי בין השנים 2012 עד 2017 הוגשו בממוצע כ-100 בקשות בשנה להליכי פונדקאות בישראל, אך כעת בעקבות השינוי הצפי הוא שיוגשו מאות בקשות מאחר ועד היום זוגות חד מיניים וכן גברים יחידים נאלצו לבחור הליכי פונדקאות בחו"ל, במדינות המאפשרות זאת.

על פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה בשנים 2005 עד 2017 הוגשו לבית המשפט 1513 בקשות לפתיחת הליכי אזרוח, כמחצית מהבקשות הוגשו על ידי זוגות סטרייטים, כלומר זוגות שהם איש ואישה הרשומים כנשואים אן שהם חיים יחד ואינם נשואים (ידועים בציבור). כרבע מבקשות האזרוח הוגשו על ידי זוגות חד מיניים, כאשר כרבע מהזוגות החד מיניים רשומים כנשואים במשרד הפנים.

ראוי לציין כי התיקון לחוק הכולל את ביטול ההגדרות אינו משנה את ההסדרים הקבועים בחוק ההסכמים לנשיאת עוברים ובחוק תרומת ביצית, ההסדרים הקיימים נותרים על כנם, ולמעשה הורחבה הגישה להסדרי הפונדקאות בישראל. 

 

מה קורה בפועל?

לאור השינוי בחוק ההסכמים לנשיאת עוברים הוועדה לאישור ההסכמים מוצפת בפניות של זוגות חד מיניים וגברים יחידים. יחד עם זאת, למרות שהיו מומחים שהיו משוכנעים כי השינוי בחוק יביא למבול פניות אל הוועדה לאישור ההסכמים לנשיאת עוברים, בפועל העלייה אינה חדה כפי שהמומחים העריכו, ובימים שלאחר שינוי החוק המערכת הוצפה בעשרות פניות של גברים יחידים וזוגות הומואים. 

הסיבות לכך שגברים יחידים וזוגות חד מיניים מעדיפים לעבור את הליך הפונדקאות בחו"ל הן המחירים הגבוהים בארץ בהשוואה למחירי הפונדקאות במדינות אחרות כמו גאורגיה, הביורוקרטיה המתישה והמייגעת והקושי למצוא אם פונדקאית במדינה.

 

האם כל בתי החולים מעורבים?

לאחר עיגון פסיקת בג"ץ בחוק פורסם חוזר מנכ"ל חדש בנושא חוק הסכמים לנשיאת עוברים. חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מתקן ומבטל את ההגדרות של הורים מיועדים ואם יחידה וכעת ההתייחסות לכל הורה מיועד ולכל משפחה הינה שווה. מעתה, לכל אדם יש את הזכות להורות, גם לחברי הלהט"ב וגם לסטרייטים יחידים.  

חשוב לזכור כי גברים מישראל המחליטים להביא ילד לעולם בתהליך פונדקאות המתקיים בחו"ל חייבים מטבע הדברים לתרומת ביצית. על פי חוק תרומת ביציות הגבר אינו כלול בהגדרה של אישה נתרמת, ורק אישה זכאית לקבל תרומת ביצית בישראל. כמו כן, החוק לא מאפשר להוציא מהארץ ביציות שנשאבו מנשים כדי להשתיל את הביציות (מופרות או לא מופרות) בחו"ל, למעט מקרים המאושרים על ידי ועדת החריגים.

חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא זה מחייב את כלל בתי החולים הפועלים בישראל. כדאי לדעת כי יש הבדלים משמעותיים מבחינת היקף הכיסוי הביטוחי הניתן לזוגות חד מיניים ולגברים יחידים עבור הפריית ביצית שהתקבלה בתרומה מחו"ל במסגרת תהליך פונדקאות המתרחש מעבר לים.

 

האם לזוגות חד מיניים קל יותר?

הליך הפונדקאות בישראל עבור זוגות חד מיניים פשוט וקל יותר לעומת ההליך אותו נאלצים לעבור זוגות חד מיניים וכן גברים יחידים. חשוב לזכור כי יש לקבל אישור מהוועדה על מנת להתחיל בהליך הפונדקאות בארץ. יחד עם זאת, אחד מחברי הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים הוא רב, לכן חברי הוועדה נדרשים להתייחס גם לכללי ההלכה היהודית ולבחון את הבקשות המופנות לוועדה כדי להתאים אותן לדרישות ההלכתיות. זו הסיבה מדוע תהליך הפונדקאות בישראל היה יותר נפוץ אצל משפחות דתיות, לאחר קבלת גיבוי הלכתי מהרב שלהן.

 

איך כדאי לזוגות לצאת לדרך?

הליך הפונדקאות מורכב מכל הבחינות, גם מבחינה רגשית. זהו הליך ממושך ומאתגר הכרוך בעלויות כספיות גבוהות, אך למרות הביורוקרטיה והאתגרים שבדרך זו הזדמנות להביא ילד לעולם ולגדל תינוק או תינוקת. כדי להתניע את התהליך המאפשר להגשים חלום ולהביא ילד לעולם מומלץ לפנות לייעוץ דרך המרכז להורות על מנת להבין את התהליך, לקבל הסברים מפורטים וליהנות מלווי צמוד של מומחים לנושא פונדקאות, בארץ או בחו"ל. 

אם מחליטים לעבור פונדקאות בישראל יש להגיש בקשה בהתאם לדרישות, לצורך בחינת העמידה של ההורים המיועדים בתנאי הסף הקבועים בחוק וקבלת אישור ראשוני. בשלב השני יש להגיש בקשה מלאה כדי לקבל אישור הסכם לנשיאת עוברים, לאחר איתור אם פונדקאית לבד או על ידי סוכנות המרכז להורות.

לאחר אישור הוועדה וסיום החתימה על הסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת, ניתן להתחיל בהליך ההפריה החוץ גופית, כאשר מימון עלות הטיפולים מגיע מקופת חולים.

 

המרכז להורות כאן בשבילך

המרכז להורות מלווה אלפי זוגות והורים מיועדים בדרכם להגשמת החלום והפיכתם להורים מאושרים. המרכז להורות מתמחה בין היתר בשירותי פונדקאות לזוגות חד מיניים, לאחר הרפורמה החדשה השירות ניתן גם להליך פונדקאות בישראל. 

המרכז להורות הוא סוכנות הפונדקאות הוותיקה והמובילה בישראל, המרכז מציע בין השאר תוכניות פונדקאות בגאורגיה ואוקראינה, בכפוף לחוקים המקומיים.

המאמר נכתב על ידי :

מינה יולזרי

מינה יולזרי

מנהלת את המרכז להורות באמצעות פונדקאות

בעלת תואר ראשון במדעי ההתנהגות מאוניברסיטת בן גוריון
סיימתי תוכנית הסבה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב
תואר שני בעבודה סוציאלית בהתמחות של טיפול משפחתי וזוגי מאוניברסיטת תל אביב
סיימתי קורס גישור וקורס בהנחיית קבוצות

עדה אטיאס

עדה אטיאס         

מנהלת את המרכז להורות באמצעות פונדקאות

בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בן גוריון
תואר שני בעבודה סוציאלית בהתמחות של טיפול משפחתי וזוגי מאוניברסיטת תל אביב
סיימתי קורס דו שנתי בהנחיית קבוצות

בואו נדבר - הקפה עלינו :)

  אשמח לקבל מידע שיווקי

  תינוקות מפונדקאות - מרכז להורות

  למעלה מ-3000 תינוקות בריאים להורים מאושרים

  עדה אטיאס: 052-2907889 | מינה יולזרי: 052-2907322
  Call Now Button דילוג לתוכן
  1

  אם החלטתם להגשים את חלומכם להיות הורים באמצעות פונדקאות – הגעתם למקום הנכון.

  נשמח אם תשאירו לנו פרטים ואנו ניצור קשר במהלך 24 השעות הקרובות.

   אשמח לקבל מידע שיווקי

   ×