You are currently viewing פונדקאות לזוגות חד מיניים בישראל
פונדקאות לזוגות חד מיניים בישראל

בחודש ינואר 2022, קרה מאורע פורץ דרך בישראל מבחינה חברתית – התקבל אישור פונדקאות לזוגות חד מיניים בישראל. משמעות הדבר היא שהמדינה מכירה בזכותם הטבעית של זוגות חד מיניים לאמץ ילד. הרפורמה החדשה הזו עוררה התרגשות וסערה גדולה בקרב הקהילה הלהט"בית ותומכיה וצפויה להביא לשינוי במעמדם בארץ. הפרטים על הליך הפונדקאות ומשמעותו יובאו במאמר זה. 

 

פונדקאות לזוגות חד מיניים – גם בישראל 

חוק הפונדקאות הישראלי, היה עד כה תקף לזוגות הטרוסקסואלים אשר בהם הכירה המדינה כהורים ראויים. זאת בעוד בני הקהילה הלהט"בים, ובמיוחד זוגות הגברים החד מיניים הודרו מהשיח הציבורי ומהזכות לאימוץ ילד בהליך פונדקאות, ובכך למעשה הופלו לרעה על ידי תפיסת המדינה כי אין בזכותם לעשות כך ולהיות ככל הזוגות המעורבים בישראל.

בחודש האחרון, בתקדים יוצא דופן אישר בג"ץ להכיל רפורמה חדשה ופורצת דרך, אשר תכלול בתוכה גם זוגות חד מיניים. בג"ץ (בית הדין הגבוה לצדק), רעה בחוק הפונדקאות כאפליה לרעה של הקהילה הלהט"בית, בעוד שהוא מנוגד למגילת העצמאות הישראלית הגורסת בתוכה כי לא תעשה אפליה חברתית על בסיס גזע, דת ומין. כעת, זה סופי, בג"ץ הורה לשנות את החוק. בעצם שינוי החוק לטובת הקהילה הגאה, למעשה בג"ץ יצא באמירה כי המדינה מכירה בזוגות אלה לכל דבר ועניין ובפרט בענייני הורות שווה.

 

החוק החדש – תיקון לחוק הפונדקאות

מה החוק אומר?

החוק הכיר החוק בזכותם של זוגות הטרוסקסואלים, ורק שלהם, לאמץ ילד, ואילו זוגות חד מיניים נדחקו החוצה מההסכם, ובכך נשללה זכותם הטבעית להורות. אולם בפועל החוק לא עצר זוגות חד מיניים (ברובם גברים) מהליך אימוץ, אלא שההליך התבצע מחוץ לישראל ודרש משאבים גדולים ולעיתים מתמשכים ויקרים מאוד. עם ההוראה של בג"ץ להכניס תיקון לחוק, התקבלה זכאות לפונדקאות לזוגות חד מיניים בישראל, וזאת לאחר מאבקים רבים ומחאות שנמשכו שנים על גבי שנים. המשמעות בפועל – הסדר מדיני המכיר ותומך בזוגות חד מיניים לצד זוגות הטרוסקסואלים לאמץ ילד בהליך פונדקאות בארץ

 

מתי החוק פורסם?

חוק הפונדקאות הישראלי, הידוע גם כחוק הסכמים לנשיאת עוברים (או אישור הסכם ומעמד היילוד), הוא חוק אשר נחקק וקיבל תוקף בשנת תשנ"ו, 1996. תיקון לחוק נחקק בשנת 2018. תיקון לחוק המכיר בזכות פונדקאות לזוגות חד מיניים בישראל, תוקן ונכנס לתוקף בינואר 2022, ממש זה עתה. 

 

ההבדלים המשמעותיים בין זוגות חד מיניים לזוגות אחרים בהקשר של פונדקאות 

 

פניה של גברים חד מיניים לתהליך 

בניגוד לזוגות הטרוסקסואלים (זוגות שאינם מאותו מין), זוגות מיניים ובמיוחד גברים, חווים לרוב קושי גדול יותר בתהליכי אימוץ ובתהליכי פונדקאות. אולם מצד שני, יותר זוגות חד מיניים יפנו לתהליך כזה, כיוון שכאשר מדובר בזוג חד מיני של גברים, אין להם אפשרות טבעית להביא ילד אלא דרך הליך פונדקאות או אימוץ. בעוד אישה יכולה לתרום את הביצית שלה לתהליך, בתהליך פונדקאות של גברים חד מיניים, על הזוגות לרכוש ולממן ביצית של אישה זרה. למרות האמור, בעת הכניסה להליך עצמו לא אמור להיות הבדל משמעותי בתהליך הפונדקאות עצמו אל מול הזוג המבקש לעבור אותו. 

 

הליך דתי אל מול זוג להט"ב

קושי משמעותי הניכר בחוק פונדקאות לזוגות חד מיניים בישראל, הינו חוסר ההפרדה בין דת לבין מדינה. המשמעות היא, שלמרות התיקון שהכניס בג"ץ לחוק הפונדקאות אשר מכיר בזכותם הטבעית של זוגות להט"בים להיות הורים, צפויה התנגדות בקרב חוגים דתיים ובקרב מובילי דעת קהל במדינה.

כולנו תקווה שהתיקון בפועל יתבצע ביתר קלות, אולם אין ספק שבמדינה שבה הדת משפיעה באופן כה נרחב על החוק ועל מקבלי ההחלטות, עלולים להיתקל הזוגות בהתנגדות בפועל. זאת ועוד, שאישה פונדקאית יכולה להחליט האם להרות עבור זוגות חד מיניים או לאו, ובישראל הנחשבת למדינה שמרנית, הדבר אינו היה מקובל עד כה, ויכול לכלול גם התנגדות בקרב הנשים עצמן, אם כי הצפי לכך אינו משמעותי. 

 

כמה קשה לאתר פונדקאית מתאימה בישראל

 

איתור פונדקאית בישראל

בישראל קשה יותר לאתר אישה פונדקאית מאשר בחו"ל. אמנם פונדקאות בישראל לזוגות חד מיניים ולזוגות מעורבים הינה מקובלת, אולם אינה נפוצה כמו במדינות כדוגמת המזרח, מזרח אירופה, ארצות – הברית ודרום אמריקה. ההיענות של נשים בישראל לחוק הפונדקאות הינה נמוכה יותר, ולכן באופן כללי, ישנו קושי רב יותר לאתר פונדקאית מתאימה בישראל. יש לציין שגם הנשים עצמן נבדקות בטרם תהליך הפונדקאות וישנן נשים אשר גם אם יבקשו להשתתף בו לא יורשו לכך. 

 

איתור תרומת ביצית

כאמור, עבור פונדקאות לזוגות חד מיניים, נדרש גם הליך של תרומת ביצית. הליך זה אמנם נפוץ יותר וזמין יותר, אולם גם בישראל יחסית לחו"ל יכול להיות קושי להשיגו, ואין ספק שהדבר מוסיף נדבר נוסף ואתגר נוסף עבור התהליך.

 

אילו אישורים צריכים להשיג? 

משרד הבריאות דורש אישורים עבור בני הזוג ועבור האם הפונדקאית. על האישורים להעיד על כשירות לתהליך הן מבחינה בריאותית, מבחינת פוריות האישה והן מבחינה רגשית (של שניהם) ומוכנות להורות על ידי בני הזוג עצמם. האישורים הנדרשים הינם:

 • אישור מהוועדה לאישור הסכם לנשיאת עוברים (הבקשה תוגש על ידי הזוג המבקש לבצע את ההליך). האישור משמש כאישור ראשוני לתהליך. 
 • מסמכים עבור האם הפונדקאית המיועדת – הכוללים פרטים אישיים, הצהרה אישית, דוח רישום פלילי ודוחות חתומים על ידי רופאים מומחים, רופא משפחה ומומחה בגניקולוגיה. 
 • אישור חתום על ידי עורך דין – על כשירות בני הזוג לאמץ, והסכם הנערך ביניהם לבין האם הפונדקאית (לרבות הבנת המשמעות על ידי בני הזוג). 
 • מסמכים עבור האב מיועד – הכוללים הצהרה, פרטים אישיים ורישום פלילי, וחוות דעת רפואית. (במקרה של זוג חד מיני גברי, יידרשו בכך שני האבות המיועדים). 
 • בחירת נאמן – האחראי על העברת הכספים לאם הפונדקאית, כולל הפקדה שלהם. 
 • הסכם לנשיאת עוברים – שיערך בשלב מתקדם יותר אל מול הוועדה לנשיאת עוברים. 
 • אישור ביטוח חיים עבור האם הפונדקאית המיועדת. 

 

האם פונדקאות לזוגות חד מיניים בישראל יותר מורכבת? 

על אף התיקון לחוק הפונדקאות שמכיר בזכות לפונדקאות בישראל לזוגות חד מיניים, ניכר כי תהליך זה מורכב יותר עבור בני זוג חד מיניים, במיוחד עבור גברים. ידוע כי בישראל ישנו פיקוח מוקפד יותר על הליך הפונדקאות וכי מקומה של הדת היהודית במדינת ישראל, מקשה יותר על ההליך במיוחד עבור להט"ב. זאת בנוסף לכך שבישראל יש פחות הענות לביצוע ההליך על ידי נשים. 

המאמר נכתב על ידי :

מינה יולזרי - מרכז להורות
מינה יולזרי

מנהלת את המרכז להורות באמצעות פונדקאות

בעלת תואר ראשון במדעי ההתנהגות מאוניברסיטת בן גוריון
סיימתי תוכנית הסבה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב
תואר שני בעבודה סוציאלית בהתמחות של טיפול משפחתי וזוגי מאוניברסיטת תל אביב
סיימתי קורס גישור וקורס בהנחיית קבוצות

עדה אטיאס - מרכז להורות
עדה אטיאס

מנהלת את המרכז להורות באמצעות פונדקאות

בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בן גוריון
תואר שני בעבודה סוציאלית בהתמחות של טיפול משפחתי וזוגי מאוניברסיטת תל אביב
סיימתי קורס דו שנתי בהנחיית קבוצות

בואו נדבר - הקפה עלינו :)

  אשמח לקבל מידע שיווקי

  תינוקות מפונדקאות - מרכז להורות

  למעלה מ-3000 תינוקות בריאים להורים מאושרים

  עדה אטיאס: 073-3744-752 | מינה יולזרי: 073-3744-752
  Call Now Button דילוג לתוכן
  1

  אם החלטתם להגשים את חלומכם להיות הורים באמצעות פונדקאות – הגעתם למקום הנכון.

  נשמח אם תשאירו לנו פרטים ואנו ניצור קשר במהלך 24 השעות הקרובות.

   אשמח לקבל מידע שיווקי

   ×