You are currently viewing פונדקאות בארץ
פונדקאות בארץ
פונדקאות בארץ
 • מחבר:
 • קטגוריה:כללי

זוגות ויחידניים רבים אינם מסוגלים להביא לעולם ילדים בדרך טבעית ומתעניינים באפשרות להביא ילדים באמצעות תהליך פונדקאות בארץ. רוב האנשים אשר מחליטים לפנות לפונדקאות, מגיעים להחלטה זו לאחר שנים מאתגרות של ניסיונות להביא ילדים לעולם בדרך טבעית (בין היתר הזרעות, IVF ועוד). מדובר בשנים אשר הותירו אותם לעיתים רבות מותשים, פגועים כלכלית, נפשית ופיזית.

לאנשים שעברו מסכת ארוכה של ניסיונות כושלים להביא ילדים לעולם, פונדקאות עשויה להיות הפתרון לו חיכו שנים ארוכות, אשר יסייע להם להגשים את החלום ולהפוך להורים. פונדקאות הוא הליך בין שני צדדים: הורים מיועדים ופונדקאית. לשני הצדדים יש זכויות בתוך ההליך, שמטרתו הבאת חיים לעולם.

מהי פונדקאות בארץ?

חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו – 1996 מאפשר התקשרות בהסכם בין הורים מיועדים, בני זוג, יחיד או יחידה כאשר לפחות לאחד מהם קשר גנטי לילוד, לבין אם נושאת (להלן: פונדקאית) המסכימה להתעבר בדרך של השתלת ביצית מופרית. הפונדקאית מסכימה לשאת את ההיריון עבור הורים מיועדים ולהחזיר את היילוד לאחר הלידה להורים המיועדים.

למי מיועדת פונדקאות בארץ?

 •  הורים מיועדים לפונדקאות בארץ שהם בני זוג, או אם מיועדת יחידה או אב מיועד יחיד.
 • גיל הורה מיועד בעת אישור ההסכם לפחות 18 ולפחות לאחד מההורים המיועדים טרם מלאו 54 שנים. (ועדת האישורים רשאית, במקרים מיוחדים, לאשר הסכם לנשיאת עוברים אף אם לא מתקיים לגבי ההורים המיועדים התנאי לעניין הגיל המרבי).
 • לפחות אחד מתאי הרבייה (ביצית או זרע) המשמש להפריה החוץ גופית הוא של אחד ההורים המיועדים.
 • ההורים המיועדים הם תושבי ישראל.
 • לגבי הורים מיועדים לפונדקאות שהם בני זוג במצבים בהם אין להם יותר משני ילדים משותפים.
 • לגבי הורה יחיד המיועד לפונדקאות בארץ שאין לו יותר משני ילדים גנטיים. לעניין זה, "ילד" – בין שנולד בעזרת פונדקאית כתוצאה מביצוע הסכם לנשיאת עוברים ובין שלא.
 • פונדקות בארץ מיועדת להורים מיועדים אשר לא הורשעו, בישראל או מחוץ לישראל, בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה יש חשש של ממש לפגיעה משמעותית בטובת הילד שייוולד. במצבים בהם מתנהל נגד אחד ההורים המיועדים הליך פלילי, בישראל או מחוץ לישראל, בקשר לעבירה כאמור, רשאית ועדת האישורים לדחות את החלטתה לפונדקאות בארץ עד לסיום ההליך; לעניין זה, "הליך פלילי" – החל בפתיחה בחקירה על פי דין.
 • הפונדקאות בארץ מיועדת למצבים בהם הפונדקאית היא בת דתם של האם המיועדת או של האב המיועד, אולם אם כל הצדדים להסכם הם לא יהודים, רשאית ועדת האישורים לסטות מהוראות סעיף זה בהתאם לחוות דעת של איש הדת חבר הוועדה.
 •  במצב שבו ההורים המיועדים הם זוג גברים (או ששני ההורים המיועדים בעלי תאי רבייה זכריים) – הזרע שישמש להפריה יהיה של אחד ההורים המיועדים. לא ניתן לערב זרע משני הגברים באותה הפריה, כמו כן בפונדקאות בישראל, לא יתאפשר להפקיד לרחם פונדקאית עוברים משני אבות מיועדים באותו מחזור טיפול. אם מבוקש לבצע מחזורי טיפול הפרייה שונים עם ביציות מופרות בזרע שונה, יש לקבל על כך את הסכמת הפונדקאית מראש ובמסגרת ההסכם.

 שימוש בביציות אם מיועדת (או תורמת ביצית): יתאפשר בביציות שנשאבו עד גיל 43 (בגיל מבוגר מ-43 סיכויי ההשרשה פוחתים באופן מובהק). מצב בריאותם של ההורים המיועדים יובא בשיקולי ועדת האישורים בעת בחינת התאמתם לתהליך.

מה ההליכים הנדרשים לפונדקאות בישראל?

הליך הגשת הבקשה לפונדקאות בארץ מורכב משני שלבים: השלב הראשון מוגדר כרשות ויתאפשר רק במקרים מיוחדים, השלב השני הוא שלב מחייב.

מה כולל ההליך בשלב הראשון לפונדקאות בארץ?

השלב הראשון לפונדקאות בארץ מוגדר כרשות ויתאפשר רק במקרים מיוחדים. השלב הראשון כולל הגשת בקשה לבחינת העמידה של ההורים המיועדים בתנאי הסף בהתאם לדרישת החוק לאישור הסכם לנשיאת עוברים. שלב זה הוא רשות ויעשה רק במקרים חריגים. מטרת שלב זה לבחון את העמידה של ההורים המיועדים בתנאי הסף בהתאם לדרישות החוק לפני הגשת תיק מלא ובו התקשרות עם פונדקאית וכלל המסמכים הנדרשים. הוועדה תדון בבקשות לבחינת עמידה של הורים מיועדים בתנאי סף אך ורק במקרים מיוחדים בהם יש ספק ממשי במידת התאמתם של ההורים המיועדים להליך נשיאת עוברים בישראל. במקרים בהם אין ספק באי היכולת של האם המיועדת לשאת הריון מבחינה רפואית, יש המלצה חד משמעית מרופא מטפל לפנות לפונדקאות, אין צורך בהגשת בקשה לבחינת עמידה בתנאי סף, והוועדה לא תדון במקרים אלו. אם מדובר בפונדקאות בישראל בהורים מיועדים או בהורה מיועד יחיד הלוקים במחלה קשה או אם ישנו רקע של מחלות/אירועים נפשיים ו/או אשפוזים פסיכיאטריים מומלץ להקדים ולהגיש בקשה לבחינת עמידה בתנאי הסף של החוק ונהלי הועדה.

מה כולל השלב השני הנדרש לפונדקאות בישראל?

השלב השני הנדרש לפונדקאות בישראל הוא חובה והוא כולל הגשת בקשה מלאה לאישור הסכם לנשיאת עוברים.

מי מנהל את הליך הפונדקאות בארץ?

את הליך הפונדקאות בארץ מנהלת הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים – השייכת למשרד הבריאות בהתאם לחוק מונתה על ידי שר הבריאות ועדת אישורים המונה שבעה חברים:

 • שני רופאים בעלי תואר מומחה ביילוד וגניקולוגיה
 • רופא בעל תואר מומחה ברפואה פנימית
 • פסיכולוג קליני
 • עובד סוציאלי
 • נציג ציבור שהוא משפטן
 • איש דת, לפי דתם של הצדדים להסכם

מה כולל הייעוץ לפני ביצוע פונדקאות בארץ?

פגישת הייעוץ בכל הקשור לפונדקאות בארץ ובחו"ל נערכת במשרדנו הממוקמים בקרית אונו. הפגישה מתקיימת ללא עלות וללא התחייבות. פגישת היעוץ נערכת עם אחת משתי המנהלות ובעלות המרכז להורות באמצעות פונדקאות, עובדות סוציאליות במקצוען עם הרבה שנות ניסיון. בפגישת היעוץ תוכלו לקבל פרטים מלאים באשר לפונדקאות בישראל ובמדינות אחרות, לקבל פירוט באשר להליך הפונדקאות, הליווי, הזמנים, המחירים לתוכניות השונות ולמעשה את כל המידע המקצועי הדרוש לקראת התחלת תהליך פונדקאות. פגישת היעוץ לפני ביצוע פונדקאות בארץ, תסייע לכם להחליט איזו תוכנית מתאימה לכם יותר – תכנית פונדקאות בישראל או תוכנית פונדקאות בגיאורגיה.

מה כולל תהליך פונדקאות בארץ מבחינה משפטית?

מבחינה משפטית, תהליך פונדקאות בארץ כולל מתן יעוץ משפטי על ידי עורך דין המתמחה בתחום הפונדקאות בישראל. היעוץ המשפטי ניתן בפגישה מסודרת עם עורך הדין וההורים המיועדים, בה עורך הדין מסביר להורים המיועדים את סעיפי ההסכם לנשיאת עוברים. לאחר מכן, עורך הדין של ההורים המיועדים לפונדקאות מעביר לעורך הדין של הפונדקאית את ההסכם והיא מקבלת יעוץ משפטי על אותו ההסכם (כמובן, כאמור על ידי עורך דין אחר). לאחר שהצדדים להליך הפונדקאות מגיעים להסכמות, נשלח ההסכם לוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים (להלן: הועדה) של משרד הבריאות. הועדה דנה בתיק ובהסכם, לעיתים מזמנת את ההורים המיועדים והפונדקאית לראיון נוסף, לעיתים לא, לפי שיקול דעתה. לאחר שהועדה מאשרת את ההסכם, ההורים המיועדים לפונדקאות והפונדקאית מוזמנים להגיע לחתום על ההסכם בנוכחות חברי הועדה, במשרד הבריאות אשר ממוקם במרכז תל אביב.

לחתימה על ההסכם של הליך הפונדקאות תתלווה אליכם עורכת הדין אשר עובדת במרכז להורות באמצעות פונדקאות כדי לוודא שהכל מתנהל כשורה וכדי לסייע במעמד מרגש זה.

לעורך הדין אשר העניק את היעוץ המשפטי להורים המיועדים ישנו תפקיד נוסף, פתיחה וניהול חשבון נאמנות בבעלותו ועל שמם של ההורים המיועדים. חשבון הנאמנות הוא החשבון אליו מפקידים ההורים המיועדים את הכסף עבור הפונדקאית. עורך הדין הנאמן מעביר את הכספים לפי התקדמות התהליך ובהתאם להסכם – כמובן באישור ועדכון ההורים המיועדים להליך הפונדקאות ולאחר קבלת אסמכתאות. רוב הפיצוי לפונדקאית יועבר אליה רק לאחר סיום תהליך הפונדקאות, כשההורים חובקים את התינוק לו ציפוי זמן רב. בחשבון הנאמנות חייבים להיות הכספים מופקדים על ידי ההורים המיועדים כבר ביום החתימה על ההסכם בועדה של משרד הבריאות.

מה היתרונות בביצוע פונדקאות בארץ?

 • תהליך פונדקאות בישראל מתנהל על ידי רופאים ישראלים ובתי חולים שההורים בוחרים,
 • כאשר אתם מלווים על פי החלטתכם את הפונדקאית לטיפולים ולבדיקות רפואיות.
 • הלידה מתבצעת בבית חולים בישראל ולאחר 3 ימים ההורים משתחררים לביתם עם התינוק.
 • הפונדקאיות חיות בישראל, דוברות עברית וניתן ללוותן במהלך התהליך כולו, לשמור איתן על קשר טלפוני, להיות נוכחים בהחזרה של עוברים או ביציות מופרות, בבדיקות מעקב ההיריון ובלידה ולחוש את ההריון מקרוב.
 • הפונדקאיות יהודיות ואין צורך לגייר את התינוק.
 • ההסכם עם הפונדקאית כולל 6 ניסיונות של החזרת עוברים – מספר ניסיונות רב.
 • ניתן להחזיר לפונדקאית גם עוברים טריים.
 • הטיפולים, מעקב ההריון והלידה מכוסים על ידי קופות החולים כולל מקרים כמו אשפוזים במהלך ההריון ופגיה.

מה ההבדל בין פונדקאות בארץ לפונדקאות בגיאורגיה?

ארץ

ישראל

גיאורגיה

עלות בסיסית

273,330 ש"ח (כולל 6 ניסיונות החזרה של עוברים, הריון ולידה). 

כולל ביטוח לפונדקאית ואקסטרות: תוספת עבור לידת תאומים, תוספת עבור ניתוח קיסרי, תוספת עבור ייעוץ פסיכוסוציאלי, קופה קטנה ועוד.

במידה ולא נעשה שימוש – הכסף מוחזר להורים המיועדים בסוף התהליך!

34,200$ + 66,000 ש"ח (כולל נסיון אחד של החזרת עוברים)

תשלומי אקסטרות

תאומים- 20,000 ש"ח

ניתוח קיסרי -5,000 ש"ח 

תאומים- 2000$

ניתוח קיסרי- 700$

כל החזרה נוספת 2100$

טיסה לגאורגיה – 350$ לערך

דירה מרווחת ומאובזרת – 1200$-900$

בדיקת רקמות 1,100₪ להורה הגנטי, 1,700₪ לתינוק

החזרה שנייה ואלך – 2,100$

החלפת פונדקאית לאחר 3 ניסיונות – 3,000$

זמנים

עד 10-12 חודשים עד לפגישה עם פונדקאית מאובחנת (לרוב, פחות)

חודשיים עד קבלת אישור הוועדה

 

5 חודשים עד התחלת הטיפולים להשגת הריון

פונדקאית

גילאים 22-39 יהודיה , ישראלית אמא לילדים

6 ניסיונות עם אותה פונדקאית וניתן להחליף פונדקאית תמורת תשלום נוסף

גרה בביתה, עובדת

גילאים 22-39

לא יהודייה, גיאורגית, אמא לילדים

מחליפים פונדקאית בתשלום נוסף אחרי

שלוש החזרות. 

גרה בביתה

טיפולים ומעקב הריון

נעשה הכל בישראל אצל הרופאים שההורים המיועדים בוחרים

נעשה הכל בגיאורגיה

ע"י קליניקה אמריקאית גיאורגית בליווי גניקולוג ישראלי

סטטוס חוקי והדתי של התינוק

התהליך נעשה בכפוף לוועדה של משרד הבריאות ונדרש אישור מקדמי.

התינוק נולד יהודי

"צו הורות" נעשה ע"י פקידת הסעד כשההורים גרים עם התינוק בביתם ונרשמים כהוריו

התהליך נעשה בכפוף לחוק הגיאורגי לא נדרש אישור וועדה ולכן התהליך מהיר משמעותית

התינוק לא נולד יהודי וצריך לעבור גיור קטינים (בן –ברית מילה וטבילה במקווה ובת טבילה במקווה)

בדיקת רקמות בין הילוד להורה/ים הגנטיים פרוצדורה הדורשת שהייה בגיאורגיה עד קבלת תוצאות הבדיקה לתקופה כחודש

קריטריונים להורים המיועדים לתהליך פונדקאות 

בעיית פוריות או בעיה רפואית המונעת מאישה לשאת הריון או להיכנס להריון

 • גיל הורה מיועד בעת אישור ההסכם לפחות 18 ולפחות לאחד מההורים המיועדים טרם מלאו 54 שנים. (ועדת האישורים רשאית, במקרים מיוחדים, לאשר הסכם לנשיאת עוברים אף אם לא מתקיים לגבי ההורים המיועדים התנאי לעניין הגיל המרבי).

נשואים או בעלי חוזה חיים משותפים

ניתן להשתמש בתרומת ביצית או זרע במידת הצורך 

 

אין הגבלה של גיל

נשואים או בעלי חוזה חיים משותפים, או כל מסמך רישמי שמוכיח זוגיות מעל שנה (כתובת משותפת, חשבון בנק וכו')

ניתן להשתמש גם בתרומת זרע או ביצית

מה החשיבות של ליווי סוכנות מקצועית בתהליך הפונדקאות בארץ?

לאחר שבחרתם בפתרון של פונדקאות, יש חשיבות רבה לבחירתכם בגורם המקצועי שילווה אתכם לאורך כל שלבי ביצוע התהליך, בכל ההיבטים הרלוונטיים. חשוב לקחת בחשבון שמעבר לתוכנית המפורטת שיש לבנות עבורכם לתהליך עצמו, ובנוסף לטיפול בשלל הליכים בירוקרטים, משפטיים כלכליים ורפואיים, לא פחות חשוב לשים דגש על הליווי הרגשי ע"י איש מקצוע מומחה ומנוסה, שיספק לכם מעטפת מכילה, מטפלת ומתווכת במקומות של קושי או מחלוקת.

הניסיון מלמד כי פונדקאות מהווה תהליך נפשי מורכב עבור ההורים המיועדים. הגישה הרווחת היום, הייתה ה'אני מאמין' אתו יצאו לדרך לפני 27 שנה עדה ומינה: לא ניתן לחשוב פונדקאות במונחים של עסקה כלכלית בלבד. יש להכיר בכך כי מדובר בתהליך בעל אפיונים ייחודיים הכרוך באינטראקציה רגשית מורכבת: אי וודאות, פחדים, חששות, סימני שאלה, אמוציות חזקות, תהפוכות רגשיות אישיות וזוגיות ועוד. התמודדות עם אי היכולת להרות, הקשר הרגשי המורכב עם אישה זרה, ההופכת לחלק בלתי נפרד מהתהליך והצורך בזוגיות חזקה דיה כדי לשרוד את כל אלו, מהווים חלק מהאתגרים עמם נדרש הזוג להתמודד בתהליך.

כאן נכנס לתמונה הניסיון המקצועי של המרכז להורות באמצעות פונדקאות בניהולן של עדה ומינה כמטפלות משפחתיות מוסמכות, בוגרות תואר שני, ומעניק בנוסף לכל היתר, גם מטרייה טיפולית תומכת ומחזקת המלווה אתכם לאורך כל הדרך, ולפעמים גם לאחר סיום התהליך. לצד הטיפול המקצועי והמנוסה בכל ההיבטים של תהליך פונדקאות, בין אם בישראל ובין אם בגאורגיה, מעניקות עדה ומינה רשת תמיכה פעילה מקצועית ורגשית, העושה את ההבדל.

למרכז להורות באמצעות פונדקאות, אנשי מקצוע בפריסה ארצית אשר יעניקו לכם שרות מהיר וקרוב לביתכם, המרכז להורות ידאג לאתר ולאבחן עבורכם את הפונדקאית המתאימה ביותר במהירות. אבחון פסיכוסוציאלי ייחודי הנערך באמצעות ביקור בית ופגישות עם הפונדקאית ובן זוגה הבודק את התאמתה לתהליך ואליכם. למחוק זה לא קורה כבר

פונדקאות בארץ, המרכז להורות באמצעות פונדקאות

 • המרכז להורות באמצעות פונדקאות היא סוכנות הפונדקאות הוותיקה ביותר בישראל וברשותה מעל 27 שנות ניסיון בתחום הפונדקאות.
 • המרכז עזר עד היום למעל 3,000 זוגות בתהליכי פונדקאות בישראל, בגיאורגיה ובאוקראינה להפוך להורים מאושרים- מספר חסר תקדים ביחס למרכזים אחרים.
 • אנו עובדים בארץ ובחו"ל עם הגניקולוגים המובילים בתחום הפוריות והפונדקאות כדי להבטיח את הרמה הרפואית הגבוהה ביותר ללידת ילד בריא.
 • למרכז צוות רופאים מומחים מישראל אשר יוכל גם לטוס לגיאורגיה ואוקראינה כדי לבצע בעצמו את הבדיקות ולתת לכם חוות דעת נוספת בתשלום נוסף.
 • מנהלות המרכז בוגרות תואר שני ומטפלות משפחתיות מוסמכות מומחיות בליווי רגשי ופסיכולוגי. נלווה אתכם יד ביד וברגישות רבה עד לאחר הלידה.
 • המרכז עומד בקריטריונים הנדרשים לליווי תהליכי פונדקאות ע"י הוועדה לאישור ההסכמים לנשיאת עוברים של משרד הבריאות.
 • המרכז להורות באמצעות פונדקאות מאפשר לכם לקבל מידע מקיף לגבי כל האופציות הקיימות לביצוע הליכי פונדקאות בישראל ובחו"ל תחת קורת גג אחת.
 • המחירים שלנו במרכז להורות באמצעות פונדקאות הוגנים. הכספים מועברים בהדרגה בהתאם להתקדמות התהליך ולא נגבים מראש תשלומים על שירותים שלא התממשו.

 

בואו נדבר - הקפה עלינו :)

  אשמח לקבל מידע שיווקי

  תינוקות מפונדקאות - מרכז להורות

  למעלה מ-3000 תינוקות בריאים להורים מאושרים

  עדה אטיאס: 073-3744-752 | מינה יולזרי: 073-3744-752
  Call Now Button דילוג לתוכן
  1

  אם החלטתם להגשים את חלומכם להיות הורים באמצעות פונדקאות – הגעתם למקום הנכון.

  נשמח אם תשאירו לנו פרטים ואנו ניצור קשר במהלך 24 השעות הקרובות.

   אשמח לקבל מידע שיווקי

   ×